Następujące osoby i instytucje popierają naszą działalność.

Organizacje

Fundacja Militarni Wrocław - http://www.militarniwroclaw.pl

Królewski Pruski Pułk Piechoty Alt Kreytzen - www.altkreytzen.org.pl

Osoby prywatne


Blog Breslau1930.net -http://breslau1930.net/

Instytucje

Rada Osiedla Ołbin - http://www.radaosiedlaolbin.wroclaw.pl/

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego - www.archeo.uni.wroc.pl

Muzeum Oręża Polskiego - www.muzeum.kolobrzeg.pl

.