W dniu dzisiejszym wystartował program dotyczący zebrania funduszy na pierwszy etap projektu Rewaloryzacji Zespołu Fortu Piechoty nr 6 "Polanowice" we Wrocławiu. 

Etap 1 zakłada wysprzątanie do końca terenu fortu wraz z wywiezieniem zalegających śmieci. 

Program prowadzony jest w ramach portalu wspieramkulture.pl

Link do do strony projektu: WSPIERAMKULTURE.PL