24 lutego Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne miało okazję zwiedzenia muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Było to pierwsze wyjście zorganizowane dla członków  naszego Stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych w naszym stowarzyszeniem. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć liczne eksponaty zebrane w sali muzeum jak i salę Tradycji oraz część pomieszczeń, gdzie odbywają się wykłady dla żołnierzy szkolących się w Centrum.

.


Pierwsza sala muzeum w całości poświęcona została saperom, którzy z narażeniem swego życia, w walce jak i czasach pokoju oddali się sprawie bezpieczeństwa narodu. W pomieszczeniu pierwszymi eksponatami, które przykuwają uwagę są sztandary i ustawiona na przeciwko nich replika pomnika “Chwała Saperom”, którego oryginał znajduje się w Warszawie. Przedstawia on postać żołnierza rozbrajającego minę. Pomnik dzieli salę na dwie części. Pierwsza związana jest z wojenną zawieruchą, druga natomiast z powojennym okresem rozminowywania kraju. Dzięki przewodnikowi, który oprowadzał nas po muzeum lepiej mogliśmy poznać historię i ciężką pracę wojskowych.
W drugiej sali obejżeć mogliśmy makiety mostów, schronów oraz urządzenia, którymi posługiwali się żołnierze podczas swojej pracy. Znalazły się tam również historyczne eksponaty, przyrządy optyczne, stare latarnie czy dawny skafander płetwonurka. Kolejnym etapem wycieczki była sala Tradycji oraz zewnętrzna ekspozycja wozów i urządzeń, którymi posługiwano się podczas prac inżynieryjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na element mostu pontonowego, który jest wojenną zdobyczą. Była to lekka konstrukcja niemieckiej produkcji w całości wykonana z aluminium. Bardzo ciekawym eksponatem jest także niemiecki pług okopowy.
Na koniec przeszliśmy do pomieszczeń laboratorium skażeń chemicznych i radiologicznych, gdzie mogliśmy zobaczyć czego i na jakich przyrządach uczą się żołnierze, oraz powtórzyć sobie zagadnienia związane z chemicznym i promieniotwórczym skażeniem terenu.