Wrocławski Budżet Obywatelski 2016


 

W tym roku, zgłosiliśmy do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, projekt rewaloryzacji strefy wejściowej do Fortu Piechoty nr 6 na Polanowicach.

W ramach naszego projektu, chcemy oczyścić brzeg grobli prowadzącej do fortu z gruzu i śmieci, nasadzić drzewa, oraz odtworzyć historyczną kratę forteczną.

Jeśli nasz projekt, uzyska odpowiednią ilość głosów, Wrocławianie odzyskają kawałek historycznego krajobrazu miasta, zniszczony w latach 90' XX wieku. Zyskają turyści, zyskają mieszkańcy, miłośnicy zabytków i militariów, zyska przyroda.

 

Krata 2016 1

 

Tak wyglądała zrabowana krata forteczna, zdjęcie z lat 80'.

 

Krata 2016 2

Tak prezentuje się zachowana krata na Feste Wagner w Twierdzy Metz, obiekt ten, wiele straciłby w przypadku braku tego detalu...

 

Krata 2016 3

A oto nasz projekt odbudowanej kraty fortecznej na Polanowicach.

 

Nasz projekt to nie tylko odtworzenie samej kraty, ale odtworzenie całej strefy wejściowej do fortu. Wrocławskie zabytki i przyroda wiele zyskają !

 

Zagłosuj już dziś na 

PROJEKT 271 !

 

Każdy głos się liczy ! Wspólnie ratujmy wrocławską twierdzę !


 

 

Militarne zabytki Wrocławia 


Nasze zainteresowanie i troska o zachowanie militarnego dziedzictwa Wrocławia, nie kończy się na Forcie Piechoty nr 6. We Wrocławiu na przestrzeni wieków, wybudowano wiele obiektów warownych. Po umocnieniach staromiejskich pozostało niewiele, wiele natomiast zachowało się z budowanej na przełomie XIX i XX wieku twierdzy fortowej. We Wrocławiu, twierdzy budowanej, jako ostatnia na dawnej wschodniej granicy Niemiec, zastosowano wiele niepowtarzalnych, najnowocześniejszych na on czas na terenie Polski rozwiązań. Warto przy tym dodać, że większość fortów i schronów Wrocławia, przez wiele powojennych lat, służyło obronności Polski. Fortyfikacje Wrocławia, nie mają może rozmachu budowli przemyskich, czy poznańskich, które od lat cieszą się statusem zabytku - są jednak w takim sam sposób częścią, rzeczywiście trudnego, ale jednak wspólnego europejskiego dziedzictwa.

Przez ostatnich dwadzieścia lat, niewiele zrobiono dla zachowania tej spuścizny przeszłości. W latach 90’ do ewidencji zabytków trafiły forty i schrony w północnej części miasta, na początku lat 2000 wpisany do rejestru zabytków został Fort Piechoty nr 5, co i tak nie uchroniło już uszkodzonego wówczas obiektu, przed dalszą dewastacją. Począwszy od 2013 roku, nasze Stowarzyszenie starało się o objęcie ochroną konserwatorską kilku obiektów fortyfikacyjnych położonych we Wrocławiu – w tym, schronu pod Placem Solnym, który ostatecznie znalazł się w rejestrze zabytków, Jazów Fortecznych nr IV i XI, ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, oraz Schronu Mobilizacyjnego nr 8, również ujętego w tej ewidencji.

W roku 2015, dzięki woli współpracy ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pani mgr Barbarze Nowak – Obelindzie, udało się zrealizować jeden z naszych głównych celów statutowych – ochronę dóbr kultury materialnej, jakimi są fortyfikacje.

Owocem współpracy było wpisanie STU zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Ochroną zostały objęte:

Schron Piechoty nr 2, ul. Kwidzyńska, Fort Piechoty nr 4, ul. Przejazdowa, oba schrony piechoty na Szwedzkim Szańcu, Schron Piechoty nr 10, ul. Lotnicza, Schron Piechoty nr 10a, ul. Bystrzycka, Schron Piechoty nr 12, ul. Klecińska, Schron Piechoty nr 14, ul. Odkrywców (jeszcze w 2014 roku), Schron Piechoty nr 15, ul. Odkrywców, Schron Piechoty nr 20, ul. Wiaduktowa, Jazy Forteczne nr V, VI, VIII, X, XII, na rzece Ślęzie, Jazy Forteczne nr I i II na rzece Widawie, Schrony Mobilizacyjne 1, 2, 3, 4, 7 i 10 (Unterstand nr 5 i 9 zostały zniszczone po wojnie, a U. 6, przy ul. Ceglanej figurował w  Gminnej Ewidencji Zabytków już wcześniej). Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków trafiły także położone poza Wrocławiem Forty Piechoty nr 16, 17 (chociaż niestety okazało się dla niego za późno!), 18, 18a, 19, 21,22 i 23.

Zatroszczyliśmy się o los obiektów ćwiczebnych na dawnym poligonie przy ul. Ignuta – trzech schronów ćwiczebnych, oraz mostu saperskiego.

most

Most ćwiczebny na Kozanowie, jedyny zachowany w Polsce.

 

W Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, znalazły się także budowle z okresu drugiej wojny światowej, wśród nich:

Bateria przeciwlotnicza przy ul. Międzyrzeckiej, oba schrony przeciwlotnicze przy ul. Osobowickiej, wieże obserwacyjne i posterunki wartowniczy, z ulicy Mościckiego, z Portu Miejskiego, ulicy Robotniczej. Wytypowaliśmy także kilka szczelin przeciwlotniczych, spośród ponad setki zachowanych tego typu budowli, aby pozostały świadkami historii.

osobowicka 1

Wejście do schronu przeciwlotniczego przy ul. Osobowickiej

Przez siedemdziesiąt lat, nikt nie wykonał takiej pracy dla zachowania zabytków militarnych miasta Wrocławia, jak my, dziś, dzięki naszym staraniom, obiekty te, zostały objęte ustawową formą ochrony konserwatorskiej.


Militarne zabytki Wrocławia


Nasze zainteresowanie i troska o zachowanie militarnego dziedzictwa Wrocławia, nie kończy się na Forcie Piechoty nr 6. We Wrocławiu na przestrzeni wieków, wybudowano wiele obiektów warownych. Po umocnieniach staromiejskich pozostało niewiele, wiele natomiast zachowało się z budowanej na przełomie XIX i XX wieku twierdzy fortowej. We Wrocławiu, twierdzy budowanej, jako ostatnia na dawnej wschodniej granicy Niemiec, zastosowano wiele niepowtarzalnych, najnowocześniejszych na on czas na terenie Polski rozwiązań. Warto przy tym dodać, że większość fortów i schronów Wrocławia, przez wiele powojennych lat, służyło obronności Polski. Fortyfikacje Wrocławia, nie mają może rozmachu budowli przemyskich, czy poznańskich, które od lat cieszą się statusem zabytku - są jednak w takim sam sposób częścią, rzeczywiście trudnego, ale jednak wspólnego europejskiego dziedzictwa.

Przez ostatnich dwadzieścia lat, niewiele zrobiono dla zachowania tej spuścizny przeszłości. W latach 90’ do ewidencji zabytków trafiły forty i schrony w północnej części miasta, na początku lat 2000 wpisany do rejestru zabytków został Fort Piechoty nr 5, co i tak nie uchroniło już uszkodzonego wówczas obiektu, przed dalszą dewastacją. Począwszy od 2013 roku, nasze Stowarzyszenie starało się o objęcie ochroną konserwatorską kilku obiektów fortyfikacyjnych położonych we Wrocławiu – w tym, schronu pod Placem Solnym, który ostatecznie znalazł się w rejestrze zabytków, Jazów Fortecznych nr IV i XI, ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, oraz Schronu Mobilizacyjnego nr 8, również ujętego w tej ewidencji.

W roku 2015, dzięki woli współpracy ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pani mgr Barbarze Nowak – Obelindzie, udało się zrealizować jeden z naszych głównych celów statutowych – ochronę dóbr kultury materialnej, jakimi są fortyfikacje.

Owocem współpracy było wpisanie STU zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Ochroną zostały objęte:

Schron Piechoty nr 2, ul. Kwidzyńska, Fort Piechoty nr 4, ul. Przejazdowa, oba schrony piechoty na Szwedzkim Szańcu, Schron Piechoty nr 10, ul. Lotnicza, Schron Piechoty nr 10a, ul. Bystrzycka, Schron Piechoty nr 12, ul. Klecińska, Schron Piechoty nr 14, ul. Odkrywców (jeszcze w 2014 roku), Schron Piechoty nr 15, ul. Odkrywców, Schron Piechoty nr 20, ul. Wiaduktowa, Jazy Forteczne nr V, VI, VIII, X, XII, na rzece Ślęzie, Jazy Forteczne nr I i II na rzece Widawie, Schrony Mobilizacyjne 1, 2, 3, 4, 7 i 10 (Unterstand nr 5 i 9 zostały zniszczone po wojnie, a U. 6, przy ul. Ceglanej figurował w  Gminnej Ewidencji Zabytków już wcześniej). Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków trafiły także położone poza Wrocławiem Forty Piechoty nr 16, 17 (chociaż niestety okazało się dla niego za późno!), 18, 18a, 19, 21,22 i 23.

Zatroszczyliśmy się o los obiektów ćwiczebnych na dawnym poligonie przy ul. Ignuta – trzech schronów ćwiczebnych, oraz mostu saperskiego.

most

Most ćwiczebny na Kozanowie, jedyny zachowany w Polsce.

 

W Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, znalazły się także budowle z okresu drugiej wojny światowej, wśród nich:

Bateria przeciwlotnicza przy ul. Międzyrzeckiej, oba schrony przeciwlotnicze przy ul. Osobowickiej, wieże obserwacyjne i posterunki wartowniczy, z ulicy Mościckiego, z Portu Miejskiego, ulicy Robotniczej. Wytypowaliśmy także kilka szczelin przeciwlotniczych, spośród ponad setki zachowanych tego typu budowli, aby pozostały świadkami historii.

osobowicka 1

Wejście do schronu przeciwlotniczego przy ul. Osobowickiej

Przez siedemdziesiąt lat, nikt nie wykonał takiej pracy dla zachowania zabytków militarnych miasta Wrocławia, jak my, dziś, dzięki naszym staraniom, obiekty te, zostały objęte ustawową formą ochrony konserwatorskiej.


Noc Muzeów 2016


 

 

NM2016

 

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy wszystkich pasjonatów fortyfikacji, militariów i historii Wrocławia, na Fort Piechoty nr 6 "Polanowice" na Noc Muzeów. Do zaprezentowania mamy schron główny z izbą komendanta, kazamatami dla żołnierzy, oraz kazamatą mieszczącą wystawę stałą, którą zamierzamy pierwszy raz zaprezentować właśnie podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Nie zabraknie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 609 Division. Na terenie fortu będzie można zajrzeć do betonowych pozycji strzeleckich, jedynego tego typu obiektu, udostępnionego do zwiedzania na terenie Wrocławia, schronów pogotowia oraz wartowni, będzie można także obejrzeć częściowo już zrekonstruowane stanowisko obserwacyjne.

Zaczynamy od 18.30 i oczekujemy na wszystkich zwiedzających do północy !

ZAPRASZAMY !

 

Dojechać w pobliże fortu można autobusami linii 130,144, K, 129, oraz tramwajami 1,7,15.

Fort znajduje się przy ul. Polanowickiej (na tyłach posesji Polanowicka 9).


 

 

Film wojenny


 

We wrześniu zeszłego roku, powstały na Forcie Piechoty nr 6, pierwsze ujęcia filmu wojennego, którego akcja osadzona została w wydarzeniach roku 1945.  Jest to jeden z nielicznych filmów Polskiej produkcji, przedstawiający zmagania Armii Czerwonej i Wehrmachtu, tłem tych zmagań jest właśnie Fort na Polanowicach. Po raz pierwszy w swojej historii, dzięki ożywieniu Fortu przez rekonstruktorów z GRH 609 Division, umocnienia wrocławskie wykorzystane zostały do stworzenia profesjonalnego filmu.

609filmWSF

fot. 609 Division

Dzięki powstaniu tego typu produkcji, możemy w wyjątkowo graficzny sposób, zapoznać się z bojowym funkcjonowaniem dzieła warownego, oraz co ważniejsze, docenić czasy pokoju w których żyjemy.

 

Projekt wymaga dalszego wsparcia, dlatego apelujemy o wpłaty.

https://polakpotrafi.pl/projekt/film-wojenny-fort


 

 

 

Fort Piechoty nr 6 z lotu ptaka


 

Możliwość zmiany perspektywy, z której zwykle oglądamy fort, na perspektywę ptasią, pozwala na nowo poznać to niezwykłe dzieło warowne. Trzeba przyznać, że z powietrza fort prezentuje się świetnie.

Zdjęcie dzięku uprzejmości dr Łukasza Pardeli, zdjęcie wykonał Jan Sztejn z Pracowni Projektowej AVION z Wrocławia.

Fortpiechotyzpowietrza1

 


 

Podsumowanie roku 2015


 

 

Podobnie jak rok 2014, rok 2015 był bardzo pracowity! Z jednej strony, dzięki licznym imprezom i wydarzeniom, które miały miejsce na forcie i w Stowarzyszeniu, był to rok bardzo krótki, z drugiej 45 udanych akcji porządkowo - remontowych na forcie, to wiele długich dni ciężkej pracy.

Dzięki porządkom, które odbyły się w tym roku, ogólna liczba dni spędzonych na forcie powiększyła się do 125 !

Od stycznia do grudnia udało się zrobić wiele, w ogólnym zarysie; Na początku roku, mieliśmy jedną odremontowaną w stanie surowym kazamatę, i dwa punkty grzewcze. Pod koniec roku, mamy dwie wyremontowane kazamaty, jedną nad którą trwają wciąż prace, i jedną czekającą na malowanie. Warto dodać, że odnowiony został prawie cały korytarz, oraz latryna.

W szczególe wyglądało to następująco, - w styczniu skupiliśmy się nad przygotowaniem do malowania przedsionków i korytarza. Korzystając z większej frekwencji, udało się także dokończyć przygotowania do malowania kazamaty sąsiadującą z pomieszczeniem oficerskim. W lutym został pomalowany korytarz, rozpoczęliśmy pracę przy udrożnieniu drugiego przedsionka schronu, w latrynie zostały założone drzwi do kabiny oficerskiej. W kwietniu została sfinalizowana sprawa montażu drugich drzwi do schronu głównego, po zakończeniu tych prac została wykonana korekta form ziemnych w szyi fortu. Początek maja stał pod znakiem przygotowań do Nocy Muzeów 2015. W czerwcu dokończyliśmy kilka kwestii związanych z głównym korytarzem w schronie głównym. W lipcu została zbudowana i zamontowana replika drzwi w izbie oficerskiej, remont latryny wszedł w ostatnią fazę, rozpoczęliśmy także budowę wejścia do wartowni. W sierpniu nasz magazyn otrzymał ogrzewanie, było to także ważne wydarzenie, obecnie cztery z sześciu kazamat schronu głównego posiadają możliwości ogrzewania. We wrześniu prowadziliśmy mniejsze działania, ostatnie dwa miesiące roku 2015, poświęcone zostały kwestii przygotowania fortu na przyłączenie do sieci energetycznej.  Udało się też wykonać sporo innych prac, rozłożonych na większym odcinku czasu - między innymi oczyszczenie stawów z opadłych gałęzi. Zresztą, także prace w schronie głównym, i przy terenie fortu nie zatrzymały się ani na chwilę.

Rok 2015, był rokiem licznych wydarzeń

21.01 Zakończyły się społeczne konsultacje związane z "Programem opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2015 - 2018" w których wzięliśmy udział.

8.02 Powstała przy Stowarzyszeniu Sekcja Rekonstrukcji Historycznej

22.02 Zainicjowaliśmy procedurę wpisania schronu pod Placem Solnym do rejestru zabytków

07.03 Fort odwiedzili chińscy studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

16.05 Prezentowaliśmy zwiedzającym fort, w ramach Nocy Muzeów 2015

01 - 08.06 Trwała rozbiórka Fortu Piechoty nr 17, była to druga duża rozbiórka obiektu fortyfikacyjnego we Wrocławiu w tym roku, po wyburzeniu schronu przeciwlotniczego przy Dworcu Głównym

13 - 14.06 105 rocznica powołania do życia przez cesarza Wilhelma II, Twierdzy Wrocław, w obchodach na forcie uczestniczyli członkowie Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia "Husarz"

19.07 Nad Wrocławiem przeszła potężna burza, całkowite usunięcie jej skutków na forcie, zajęło kilka dni, mimo że gałęzie i drzewa przewrócone na fasadę, udało się uprzątnąć już 20.07

13. 08 Uruchomiliśmy próbnie środkową komorę wentylacyjną w schronie głównym

07.09 Miało miejsce Walne Zebranie WSF

12.09 Prezentowaliśmy fort podczas Europejskich Dni Dziedzictwa

20.09 Na forcie miały miejsce rozgrywki w ramach "Magfed Poland 8th MOG Operacja Festung Breslau"

21.09 Prezentowaliśmy fort podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

23 -24.09 Na forcie gościło Oleśnickie Stowarzyszenie Żywej Historii "Arma"

30.09 - 12.10 Trwało głosowanie na nasz projekt, w ramach WBO 2015, nie powiodło się, jednak dziękujemy za zaangażowanie

13.11 Gościliśmy na forcie wycieczkę zorganizowaną przez SKN Regionalistów i Śląskoznawców UWr

18.10 Kilku członków Stowarzyszenia udało się na forteczną wyprawę do Głogowa

09.12 Na forcie odbyła się lekcja fortyfikacji i integracja dla studentów Militarioznawstwa z UWr

07.12 Zostały uwieńczone sukcesem nasze działania zmierzające do ujęcia schronu pod Placem Solnym w rejestrze zabytków

12.12 Odbyła się wigilia członków WSF

19.12 Odbyły się ostatnie w tym roku Porządki na Forcie Polanowice.

 

Opisywać można by jeszcze wiele....


 

 

 

Boże Narodzenie 2015


 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć wszystkim członkom i sympatykom Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych świąt. Oby spełniły się wszystkie Wasze marzenia i sprzyjała Wam wszelka pomyślność !

Do życzeń, dokładamy też życzenia lepszego, niż w tym roku, losu dla wrocławskich fortyfikacji, w nadchodzącym Nowym Roku.

 

swieta1

 


 

 

Złota jesień...


 

Pogoda się pogarsza, pora więc na kilka zdjęć ukazujących fort w barwach złotej Polskiej jesieni,

zpj1

Schron główny w jesiennych barwach

zpj2

Betonowa pozycja strzelecka

 

zpj3

Widok wejścia do fortu

 

Kolejna jesień w dziejach zespołu warownego, i następna "końcówka sezonu" naszych prac nad fortem.


 

 

Wrocławski Budżet Obywatelski 2015


 

W tym roku, startujemy w WBO, z projektem numer 379.

         Nasz projekt, dotyczy odtworzenia zrabowanej w 1997 roku kraty fortecznej. Jest to unikalna szansa odtworzenia historycznego krajobrazu związanego z Fortem Piechoty nr 6. Głosy będzie można oddawać od 28 września do 12 października, poprzez internet, lub na formularzach papierowych w Centrach Obsługi Mieszkańców.

Kratę, która zniknęła z fortu, przedstawia poniższe zdjęcie;

krata 1997

 

          Krata forteczna, która znajdowała się w Forcie Piechoty nr 6, była jedynym tego typu detalem zachowanym do czasów współczesnych. Pomagając nam przywrócić krajobraz do historycznego stanu, naprawiasz wspólnie z nami lata zaniedbań !

 

Krata po odtworzeniu będzie wyglądać tak,

krata forteczna min

 

Wizualizacja wyglądu kraty została oparta na starannych pomiarach zachowanych reliktów, pozostających na miejscu, a także historycznej, archiwalnej dokumentacji.

 

Szczegóły dotyczące głosowania

http://www.wroclaw.pl/kiedy-i-jak-glosowac-wbo-2015


 

Nadchodzące wydarzenia !


 

Najbliższe imprezy

Europejskie Dni Dziedzictwa - przygotujemy dla Was ekspozycję i zwiedzanie 12 września. Niestety nie będziemy mogli prezentować fortu w niedzielę 13 września, za utrudnienia przepraszamy.

Na zwiedzanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa nie ma potrzeby zapisywania się. Fort będzie otwarty od 10 do 15.

Dolnośląski Festiwal Nauki - ekspozycja i zwiedzanie, zostaną przygotowane na 19 września.

Należy kontaktować się z organizatorami Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w celu zapisania się na zwiedzanie.

 

Imprezy2

 

ZAPRASZAMY !


 

 

Noc Muzeów 2015


 

16 maja 2015 w godzinach od 16.00 do godziny 24.00 udostępniliśmy fort do zwiedzania, przygotowując jednocześnie ekspozycję wewnątrz schronu głównego. W betonowej pozycji strzeleckiej znalazły się stanowiska bojowe obrońców Twierdzy z 1945 roku.

Ekipa

Ekipa organizatorska na odprawie tuż przed uruchomieniem zwiedzania.

Zdjęcie0

Przybycie pierwszych zwiedzających.

Zdjęcie1

Przed zwiedzaniem.

Zdjęcie2

Na trasie zwiedzania - stanowiska bojowe obrońców.

fort oświetlenie

Schron główny w nocy był oświetlony.

 

W zwiedzaniu fortu wzięło udział przeszło 700 osób. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Okazuje się że Twierdza ma jeszcze duży potencjał turystyczny.

 Dziękujemy także za obecność i wniesienie wielkiego wkładu w przygotowania i realizację wydarzenia kolegom z GRH 609 Division.

Działamy dalej !


Fot. M. Kolouszek, Ł. Pardela.

 

Tegoroczne imprezy


Kalendariumimprez

 

W tym roku mamy Wam do zaproponowania kilka imprez oficjalnych, przedstawiamy zatem kalendarium które będzie obowiązywać w tym sezonie.

16.05 - od godziny 16.30, zapraszamy do wzięcia w udziału w zwiedzaniu w ramach Nocy Muzeów

13-14.06 - od godziny 12.00, będzie na Forcie czynna wystawa w ramach Święta Twierdzy (105 lecie)

12-13.09 - zaprezentujemy Fort w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

19.09 - zapraszamy do odwiedzenia Fortu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Poza tym, Fort jest otwarty w każdą sobotę w godzinach od 10 do 14.30, godziny zwiedzania przypadają na ten sam moment kiedy są organizowane prace porządkowe, dlatego można się upewniać co do godzin otwarcia na naszym profilu na Facebooku.


 

 

 

Od początku roku... 


 

Od początku roku, wewnątrz Stowarzyszenia działo się wiele. Większość pracy, była ciężka i niezbyt spektakularna, informowaliśmy zresztą o postępach różnych prac na naszym profilu facebookowym.

8 lutego powołaliśmy do zycia sekcję rekonstrukcji historycznej, funkcjonująca przy Stowarzyszeniu. W ramach sekcji, członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych.

 wykl

 Prace na forcie trwają, zbliżamy się do rozpoczęcia kolejnego sezonu prac na zewnątrz, tym czasem, czekają nas dalsze prace wewnątrz schronu głównego.

 sciany

 

Przy okazji inauguracji sezonu - pierwsza zorganizowana wycieczka już się odbyła - w ostatnią sobotę, 7 marca przybyli na fort studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, w tym także z Chińskiej Republiki Ludowej.

CHRL

Fot. P. Linard, Ł. Pardela


 

 

 

Wszystkiego dobrego w Nowym 2015 Roku!
Spełnienia marzeń, radości z życia oraz wielu sukcesów w każdej dziedzinie życia... Tego oraz wiele, wiele więcej życzymy Wam Drodzy Sympatycy i Członkowie Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego 

- Zarząd

hny2015

Podsumowanie roku 2014


 

Co można powiedzieć o roku 2014 ? Z pewnością to, że był to rok niezwykle pracowity !

Na początku roku 2014, odpoczywaliśmy trochę po przyspieszeniu prac, z końca 2013 roku. Trwały intensywne przygotowania do odnowienia kolejnych pomieszczeń schronu głównego w Forcie Piechoty nr 6 na Polanowicach.  Wiele się przy nich nauczyliśmy, i zresztą ciągle uczymy się czegoś nowego. Pewnym problemem był w tym roku prawie całkowity brak zimy ! Zjawisko to powodowało naturalną chęć prac na zewnątrz - i właściwie pod takim znakiem upływał ten rok, chociaż ostatnie miesiące to prace przy wnętrzach.

 

W marcu 2014 usunęliśmy nadmiar ziemi z dziedzińca przed schronem głównym, uzyskana ziemia, pozwoliła na odtworzenie uszkodzonego nasypu ziemnego w innej części fortu.

25 marca 2014 roku odbyliśmy wycieczkę do Schronu Piechoty nr 14 przy ul. Odkrywców który mogliśmy zwiedzić dzięki uprzejmości Stowarzyszenia MislimUnit.

 

14 kwietnia 2014 roku fort odwiedziła grupa gimnazjalistów z Gimnazjum "Primus"

Od końca kwietnia do końca maja trwały bardzo intensywne prace, mające na celu oczyszczenie terenu fortu z zalegających śmieci. Dziś, z perspektywy czasu, niektóre miejsca ciężko sobie wyobrazić. Ostatecznie, hałda śmieci przed wejściem do fortu miała wyskość dochodzącą do 3,5 metra, szerokość dochodzącą do 5 metrów przy czym była długa na ponad 10 metrów.

 

Hałdę zabrała firma EkoSystem za co jeszcze raz chcielibyśmy podziękować.

 

1 maja, obchodziliśmy rok naszej obecności na forcie. Dzień teń uczciliśmy wzmożonymi wysiłkami podczas kolejnej edycji porządków.

W dniach 10 - 11 maja 2014 roku, prezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie na III Wrocławskiej Prezentacji Grup Rekonstrukcji Historycznej i Pojazdów Militarnych organizowanej przez Fundajcę Militarni Wrocław

 

Obchodziliśmy w tym roku, jak forteczna tradycja nakazuje 104 lecie Twierdzy Wrocław - impreza jak co roku zorganizowana została w okolicach 14 czerwca - dokładniej mówiąc - w weekend 14 - 15 czerwca 2014. W dniu 14 czerwca odbyła się wycieczka piesza, po umocnieniach północnego odcinka Twierdzy, 15 czerwca, zwiedzający mieli możliwość obejrzeć pilotażową wystawę wewnątrz schronu głównego Fortu Piechoty nr 6. W tym także dniu, odbywał się Wrocławski Rajd Przygodowy, którego uczestnicy także dotarli na fort, 15 czerwca, swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Grup Rekonstrukcji Historycznej.

 

W lipcu w pracach ziemnych pomagała nam koparka, co bardzo przyspieszyło przywrócenie części fortu historycznego wyglądu, oczyściliśmy także znaczną część betonowej pozycji strzeleckiej, chociaż prace tutaj będą jeszcze kontynuowane w sezonie 2015.

 

Na początku sierpnia, odbyły się w forcie ćwiczenia zorganizowane przez Centrum Ratownictwa.

 

Od połowy września, prace na forcie wspierała Grupa Rekonstrukcji Historycznej "609 Division"

21 września, nasze Stowarzyszenie miało zaszczyt prezentować Fort Piechoty nr 6 podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tego dnia przez fort przeszła grubo ponad setka zwiedzających.

 

22 października, odbyła się wycieczka na Osobowice, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 21 mieliśmy możliwość oglądania dobrze zachowanego schronu przeciwatomowego z lat 60'. Oprócz tego obejrzeliśmy także schron przeciwlotniczy umieszczony w wale przeciwpowodziowym, oraz blockhauz strzegący mostu kolejowego.

 

23 października, dowiedzieliśmy się o mającej nastąpić rozbiórce Schronu Piechoty nr 13. 26 października rozbiórka była już dość zaawansowana, a do dziś po schronie pozostała tylko smutna kupka gruzu.

W październiku trwały jeszcze prace na zewnątrz schronu głównego Fortu Piechoty nr 6, listopad i grudzień zmusiły nas już jednak do powrotu z pracami do kazamat.

 

W listopadzie fort odwiedzili studenci Militarioznastwa z Instytutu Historycznego Uniwerstystetu Wrocławskiego.

 

Co udało się zrobić ? Przygotować oficerską kabinę ustępową w latrynie, załatać dziury w podłodze jednej z kazamat, przygotować prawe skrzydło schronu do położenia nowej farby poprzez usunięcie zniszczonego bieliwa, zamontować drugi piec - ma to kapitalny wpływ na usuwanie ze schronu wilgoci !

Na zewnątrz także udało się wiele zrobić - usunąć pozostałe na terenie dzikie wysypiska śmieci, to był bardzo ważny i bardzo trudny etap ! 

Ponadto, uporządkować wielką połać terenu na lewym barku, utrwalić formy ziemne związane z prawym schronem pogotowia, przywrócić - wstępnie - pierwotny kształt zatartej przez nawiezioną ziemię szyi fortu, zbudować bramę umożliwiającą wjazd samochodów na teren obiektu - bardzo ważna rzecz, wiele umożliwia.

Poza tym - były też sukcesy na innych polach - członkowie naszego Stowarzyszenia opublikowali kilka artykułów poświęconych fortyfikacjom, a nawet książkę na temat umocnień Wrocławia.

Staraliśmy się też o ile było to w naszej mocy, chronić forteczne zabytki miasta. Walka o uratowanie Schronu Piechoty nr 13, została wprawdzie przegrana. Ale do ewidencji zabytków trafił Schron Mobilizacyjny nr 8, Schron Piechoty nr 14, trwa natomiast postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenie do rejestru zabytków Fortu Piechot 8a, oraz schronu przeciwlotniczego pod placem Solnym.

Ogółem odbyło się w tym roku 45 regularnych spotkań podczas których wykonywaliśmy na forcie różne prace. Pierwszy raz zebraliśmy się już 4 stycznia, ostatni 27 grudnia. Spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi którym dziękujemy jak najserdeczniej za okazaną sprawie pomoc.

Życzymy wszystkim, aby nadchodzący rok 2015, był jeszcze lepszy niż 2014.

 

sylwester20152014

 Tablicę wykonała Agencja Reklamowa AS-Graf.


 

Spotkanie wigilijne


 

Polanowicewigilia

 

Zbliża się czas świąteczny, w związku z tym, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia zebrali się w Forcie Piechoty nr 6, na spotkaniu wigilijnym.

 

W związku z nadchodzącymi świętami, życzymy wszystkim członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia, wszystkim pasjonatom fortyfikacji, historii i militariów, oraz wszystkim Wrocławianom wszystkiego dobrego.


 

 

 

Infanterie Raum 13 - ROZBIÓRKA


 

W ostatni czwartek (23.10) dowiedzieliśmy się o mającej miejsce rozbiórce Schronu Piechoty nr 13. Informacja ta wydawała się zupełnie nieprawdopodobną, a jednak ! Prywatny inwestor, wyciął historyczny drzewostan, splantował pozostałości form ziemnych, i niebawe przystąpi do całkowitego unicestwienia Schronu Piechoty.

 

Infanterie Raum 13 został wybudowany w latach 1893 - 1894 dla osłony mostu na Ślęzie. Wchodził w skład umocnień Twierdzy Wrocławskiej. Schron w 1912 roku zmodernizowano dodając nową betonową fasadę - w najnowocześniejszym wydaniu - z ukrytymi wewnątrz fasady przewodami kominowymi. W latach 30' XX wieku, Schron Piechoty przebudowano na schron przeciwlotniczy. Dzieło to nie brało udziału w walkach o Wrocław w 1945 roku. Po wojnie schron był używany przez Ludowe Wojsko Polskie. Jeszcze na fotomapie z 1994 roku, teren schronu celowo rozmazano, dla ukrycia "obiektu o znaczeniu strategicznym". Już wówczas jednak był to teren miejski. Wojsko zdało teren pod koniec lat 80'. Od tego momentu zaczęła się dewastacja.

 

Schron nie był wpisany do ewidencji czy rejestru zabytków. Znalazł się jednak w Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Ustawa o Ochronie Zabytków, w Artykule 6, pkt. 1 stanowi;

"Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności, d) dziełami budownictwa obronnego"

 

Poniżej praktyka:

IR13a

 

IR13b

fot. Ł. Pardela


 

 

 

 

Październikowa wycieczka


 

Osobowice 1

 

Dnia 20 października, dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 21, mieliśmy przyjemność zwiedzić schron przeciwatomowy znajdujący się w podziemiach szkoły. Schron został wybudowany w roku 1960, i jest do dziś zachowany w świetnym stanie. Ciekawostkom schronu, jest zachowane kąpielisko dekontaminacyjne - urządzenie rzadko we Wrocławiu spotykane.

Wewnątrz zastaliśmy także do dziś sprawne urządzenie filtrowentylacyjne. 

Osobowice 2

 

W trakcie wycieczki, tym razem z zewnątrz oglądaliśmy jeszcze schron przeciwlotniczy przy ul. Osobowickiej pochodzący z połowy lat 30' XX wieku, oraz wybudowany w latach 1856-1858 Blokhaus broniący Mostu Kolejowego Osobowickiego.

 

Fot. M. Kulis


 

 

Wrocławski Budżet Obywatelski 2014


 

W tej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego nie bierzemy udziału. Na liście zgłoszonych projektów, znajdują się jednak przynajmniej dwa które możemy polecić;

Projekt 199 - poświęcony ratowaniu zabytków wrocławskiej komunikacji

Projekt 200 - poświęcony rewitalizacji ruin powysadzeniowych I.R. 15 przy ul. Skarbowców.

 

Prosimy o głosy !


 

 

 

 

Dolnośląski Festiwal Nauki 2014


 

21 września, nasze Stowarzyszenie brało udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, prezentując zwiedzającym skromną ekspozycję militariów, oraz Fort Piechoty z przełomu XIX i XX wieku.

 

Poniżej krótka relacja zdjęciowa,

festiwalnauki1

 

festiwalnauki2

 

festiwalnauki3

 

Dodatkową atrakcją było obsadzenie pozycji bojowych fortu przez członków GRH 609 Division, reprezentujących wojska niemieckie z okresu II wojny światowej.

festiwalnauki4

 

fot. A. Łęcka


 

 

Dolnośląski Festiwal Nauki 2014


 

festiwal2014

 

W tym roku Wrocławskie Stowarzyszeni Fortyfikacyjne, weźmie udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, prezentując zwiedzającym Fort Piechoty nr 6 przy ul. Polanowickiej. W ramach zwiedzania zostaną udostępnione wszystkie budowle i urządzenia forteczne, odbędzie się także prezentacją eksponatów związanych z fortyfikacjami i szeroko pojętymi militariami. 

Wydarzenie swoją obecnością uświetni Grupa Rekonstrukcji Historycznej "609 Division"

Na wydarzenie należy się zapisywać, ilość miejsc ograniczona !

Szczegóły na:

http://www.festiwal.wroc.pl/2014/index.php?c=events&year=2014&do=detail&id=12280

 

Do zobaczenia w niedzielę 21 września !!!


 

Wsparcie !


 

609InfDiv

fot. z materiałów 609 Inf. Div.

W dniu dzisiejszym nasze prace wsparli koledzy z GRH 609 Infanterie Division. Owocem dzisiejszych prac było między innymi utrwalenie form ziemnych przy prawym schronie pogotowia.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc - świetnie wykonana robota !

Więcej o GRH 609 Infanterie Division; https://www.facebook.com/609Div?fref=ts


 

 

 

Ćwiczenia


 

Wystrzały, dym, czy to wojna ?! Nic podobnego! W dniu dzisiejszym gościliśmy uczestników ćwiczeń organizowanych przez Centrum Ratownictwa.  Szkolenie obejmowało kurs pierwszej pomocy, i obsługę sprzętu indywidualnej ochrony przeciwgazowej w warunkach stresu. Szkolenie poprzedzone zostało zwiedzaniem fortu.

 

Relacja fotograficzna;

Samochod

 

maski P

 

gaz

Fot. Ł. Pardela


 

100 rocznica wybuchu Pierwszej Wojny Światowej


 

1914

Pomnik poległych na frontach Wielkiej Wojny, Rędzin.

28 lipca 1914 roku, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Dwa dni później Rosja znalazła się w stanie wojny z Austro-Węgrami, w reakcji na co, w związku z sojuszniczymi zobowiązaniami Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a wkrótce potem Francji.

Tak sto lat temu rozpoczęła się Pierwsza Wojna Światowa. Wrocławianie, przyjęli wybuch wojny z entuzjazmem, żołnierze VI Korpusu Armii mieli wszakże wrócić do domu na Boże Narodzenie. Wojna szybko zweryfikowała ten entuzjazm, na polach bitew zginęło około dziesięć tysięcy mieszkańców Wrocławia.

1 sierpnia wraz z wypowiedzeniem wojny Rosji, w Niemczech nastąpiła powszechna mobilizacja. Dotyczyła ona także twierdzy. Weszły w życie przygotowywane co roku plany mobilizacyjne. Rozpoczęto natychmiastową rozbudowę umocnień. Forty Piechoty otoczono zaplanowanymi z wyprzedzeniem przeszkodami z drutu kolczastego, na międzypolach kopano okopy, które znalazły się także na zachodzie miasta przed Schronami Piechoty. Na Widawie i Ślęzie rozpoczęto budowę jazów fortecznych. Nasyp kolejowy na południu miasta przygotowano jako pozycję artyleryjską. Wiele działo się przed nasypem, gdzie w odległości kilku kilometrów budowano zaplanowaną jeszcze w 1913 roku nową pozycję forteczną złożoną z 11 betonowych fortów - punktów oporu piechoty oraz łączących je okopów i rowów strzeleckich.

Przed wszystkimi dziełami fortecznymi ustawiono tablice z zakazem wstępu, fotografowania lub szkicowania pod karą grzywny lub więzienia.

Ucierpiały niektóre miejskie parki, w których dokonano wycinek na potrzeby mobilizacji, w innych znalazły się oddalone od frontu twierdzy baterie artyleryjskie.

Wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych wyruszyły z Wrocława jednostki VI Korpusu; 51. Regiment Piechoty, 11. Regiment Grenadierów, 6. Regiment Artylerii Polowej, 1. Regiment Kirasjerów oraz 6. Batalion Taborów. Rozpoczęto formowanie jednostek rezerwowych, mających w razie zagrożenia obsadzić umocnienia.

Wkrótce po entuzjazmie letnich miesięcy 1914 roku nie zostało nic, wprowadzono godzinę policyjną, zakazano wszelkich zgromadzeń a także cenzurowano prasę. Władze miejskie musiały podporządkować się całkowicie dowództwu wojskowemu. Niedługo potem, na skutek wojennych trudności zaczęło brakować produktów spożywczych i surowców.

Mimo że Wrocław, jako miasto i twierdza starannie został przygotowany do oblężenia, Rosjyska ofensywa, której celem był Wrocław została zatrzymana pod Łodzią.

Już w latach 20' i 30' po okopach i bateriach polowych Festung Breslau nie było śladu.

Poświęćmy kilka minut zadumie nad tą Pierwszą ze światowych wojen....


 

 

Minęły 104 od ogłoszenia Wrocławia twierdzą !


 

Kilka dni temu Twierdza Wrocław obchodziła 104. urodziny. Z tej okazji odbyła się wycieczka po części zespołu fortecznego, oraz wystawa z udziałem rekonstruktorów na terenie Fortu Piechoty nr 6. Szczególnie udany był drugi dzień obchodów czyli 15 czerwca, kiedy oprócz zwiedzających, fort gościł też uczestników rajdu rowerowego.

150614 1

Stanowisko moździerza na dziedzińcu fortu.

 

150614 2

Zwiedzający przy ekspozycji plenerowej.

 

150614 3

Ekspozycja umundurowania wewnątrz schronu głównego.

 

Za pomoc w organizacji wydarzenia serdecznie dziękujemy, zwiedzających zapraszamy na nasze następne wydarzenia !


 

Dni Twierdzy - program


 

W związku z przypadającą na dzień 14 czerwca 104. rocznicą utworzenia we Wrocławiu Twierdzy, będziemy po raz kolejny obchodzić Dni Twierdzy.

W ramach Dni Twierdzy przewidujemy następujące atrakcje;

14 czerwca (sobota) zwiedzanie umocnień - szczegóły i sposób zapisywania się na;

https://www.facebook.com/events/719399728121554/

15 czerwca (niedziela) zwiedzanie Fortu Piechoty nr 6 (w tym ekspozycji) - szczegóły na;

https://www.facebook.com/events/307548512755294/

 

Serdecznie zapraszamy !


 

 

REKON 2014


 

 

W dniach 10 - 11 maja trwała w Hali Stulecia, III Wrocławska Prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznej i Pojazdów Militarnych. Dzięki uprzejmości Fundacji Militarni Wrocław, mieliśmy możliwość zaprezentowania zwiedzającym stanowiska naszego Stowarzyszenia. Umocnienia Wrocławia cieszyły się dość dużym zainteresowaniem, podobnie jak wystawione przez nas eksponaty.

 

REKON2014

fot. R. Mitter


 

Wycieczka do Schronu Piechoty nr. 14


 

25 marca, członkowie Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, dzięki uprzejmości członków Stowarzyszenia Milsim Unit (www.milsimunit.org) mieli możliwość zwiedzić Schron Piechoty nr. 14, położony przy ul. Odkrywców 100. Historia schronu sięga roku 1893 kiedy ukończono budowę schronu piechoty. Następnie w roku 1912 wykonano żelbetowy (nie betonowy, a właśnie żelbetowy!) płaszcz chroniący wejścia do schronu, oraz izby wentylatorów. W tym samym czasie w zapolu schronu wykopano staw, a w okół obiektu usypano istniejący do dziś ziemny szaniec. Dzieło przetrwało wojenną zawieruchę bez uszkodzeń. W latach 60' obiekt przebudowano na schron przeciwatomowy. Zniwelowano również część szańca i zbudowano kilka obiektów towarzyszących w tym schron agregatu prądotwórczego. W latach 80' w schronie miało znaleźć się Stanowisko Kierowania Obrony Cywilnej miasta, na stopie pokojowej budowla była jednak użytkowana jako Ośrodek Szkoleniowy WIOC.

IR14 1

 

W przedsionku znajdują się świetnie zachowane i sprawne po dziś dzień drzwi hermetyczne.

 

IR14 5

 Wnętrze jednej z kazamat.

 

IR14 3

W innej kazamacie spotkaliśmy taki oto zdublowany zestaw agregatów filtrowentylacyjnych. Są to napędzane elektrycznie agregaty RM200/68 z kompletem filtropochłaniaczy.

 

IR14 2

 

IR14 4

 Fot. R. Mitter, S. Kolouszek

Korytarz XIX wiecznego schronu piechoty, prezentuje się obecnie jak wnętrze atomowej łodzi podwodnej. Nic dziwnego, schron został gruntownie przygotowany do warunków zimnej wojny. W jednej z izb wentylatorów zainstalowano prysznic dekontaminacyjny do odkażania powietrza. Środkowa czerpnia powietrza została zabetonowa. Skrajną prawą czerpnię przebudowano na kanał wywiewny. Oprócz tego dokonano szeregu dalszych modyfikacji, które z przyejmnością obejrzeliśmy.


 

DORDZY SYMPATYCY WSF

JEŚLI CHCECIE POMÓC W PROGRAMIE REWALORYZACJA ZESPOŁU FORTU PIECHOTY NR 6 "POLANOWICE"

ZAPRASZAMY DO PRAC NA FORCIE, INFORMACJĘ O PLANOWANYCH PRACACH, PORZĄDKACH ITP. 

ZNAJDZIECIE NA NASZYM FB Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne - Facebook

 

 

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Wszystkich którzy chcieli by wspomóc nasze działania w realizacj celów statutowych 

prosimy o wpłaty na konto:

Raiffeisen Bank

44 1750 0012 0000 0000 2236 8869 

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE FORTYFIKACYJNE

TRZEBNICKA 74/3
50-231 WROCŁAW

TYTUŁ PRZELEWU: Darowizna na cele statutowe

Za wsparcie serdecznie dziękujemy!

Wspólnie ratujmy Wrocławską Twierdzę!

 

 

 

1% PODATKU NA PROGRAM REWALORYZACJI FORTU PIECHOTY NR 6 "POLANOWICE"

Dzięki mecenasowi projektu:

fundacja

Aby tego dokonać musimy:

Na przykładzie PIT-37

W pozycji pitu: I numer 131 wpisujemy KRS Fundacji 0000195764, pozycja 132 tutaj kwotę będącą 1% kwoty z pozycji 126 PIT-37 (jeśli korzystamy z formularza aktywnego pozycja uzupełni się sama), w pozycji 133, jako cel szczegółowy 1% wpisujemy 018 (i nic więcej)  - jest to nasz kod. oraz w pozycji 134 zaznaczamy krzyżykiem informację że wyrażamy zgodę. 

dodatkowo w pozycji 135 możemy podać numer telefonu i adres e-mail swój.  

pit1procent

Prace w schronie głównym


 

Koniec roku 2013 upływał pod znakiem prac we wnętrzu schronu głównego. Na zdjęciach możecie oglądać postęp prac.

kazakomm

Tak wyglądała kazamata komendanta fortu podczas konferencji "Krajobraz w służbie fortyfikacji" - październik tego roku.

kazamata

Mniej więcej tak, to samo pomieszczenie wygląda dziś.

Ale żeby można było osiągnąć takie rezultaty, trzeba było włożyć wiele pracy. I to nie łatwej...

drapanie14

Tak wygląda mozolny proces zdrapywania spalonego bieliwa ze ścian kazamat. Trzeba bardzo uważać, ze względu na możliwość zachowania się pod farbą oryginalnych napisów eksploatacyjnych.

 

Postanowiliśmy, na razie na próbę odtworzyć zgodny z przepisami technicznymi dotyczącymi fortyfikacji stojak na karabiny. Stojak został zainstalowany w korytarzu przed kazamatą komendanta.

stojak na karabiny

 

Budowa stojaka, byla niezwykle trudnym przedsięwzięciem, wykonywanym głównie ręcznie. 

Tak to wyglądało.

budowa stojaka

 

Za włożony trud wszystkim, którzy mogli i chcieli pomóc, dziękujemy !

 


Fot. Ł. Pardela, Ł. Melski, S. Kolouszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie roku 2013

 


 

Rok 2013 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Na początku roku odbyło się pierwsze publiczne zwiedzanie schronu pod Placem Solnym. Mimo różnych opinii wydarzenie spodobało się na tyle, że na początku października prowadziliśmy część merytoryczną zwiedzania schronu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury. Na przełomie marca i lutego odbyła się stowarzyszeniowa wycieczka do Twierdzy Kłodzko - głównym celem był Fort Owcza Góra, który udało się nam zdobyć.

16 i 17 marca braliśmy udział w II Wrocławskiej prezentacji GRH i pojazdów militarnych, świetnej imprezie organizowanej przez fundację "MilitarniWrocław". 

Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego Stowarzyszenia był 1 maja 2013 roku - od tej daty jesteśmy oficjalnie użytkownikiem Fortu Piechoty nr. 6.  Już 2 maja, udało się za pomocą koparki przesunąć dużą cześć gruzu i śmieci zalegających na barku, przesunąć przed bramę fortu. Wyczyściliśmy także wnętrze schronu głównego - do tej pory pełne śmieci i gruzu. Zebrana przed bramą hałda czeka na koniec prac porządkowych.

W maju była głosowana nasza propozycja do Budżetu Obywatelskiego - niestety bez powodzenia. Chociaż zebranie ponad 1200 głosów uznajemy za wielki sukces.

14 i 15 czerwca obchodziliśmy 103 lecie istnienia Twierdzy Wrocław, z tej okazji odbyła się prelekcja której tematem były dzieje Twierdzy w latach 1889 - 1918 oraz wycieczka prezentująca wybrane umocnienia zachodniego frontu Twierdzy. Obchody zostały uwieńczone ogrodzeniem terenu fortu na Polanowicach.

Pod koniec września fort był punktem kontrolnym na trasie Rajdu Twierdzy Wrocław, w październiku fort odwiedzili uczestnicy krajowej konferencji naukowej "Krajobraz w służbie fortyfikacji" organizowanej m.in. przez Uniwersytet Przyrodniczy. Niedługo potem fort zwiedzali uczestnicy Dolnośląskiego Festiwalu Architektury. Pod koniec listopada na forcie gościli przedstawiciele Fundacji "MilitarniWrocław".

Pod koniec września, grupa członków Stowarzyszenia zwiedziła umocnienia Twierdzy Metz oraz fortu zaporowego w Mutzig - Molsheim. Zyskaliśmy wiele doświadczeń i wiadomości dotyczących zwłaszcza wyposażenia wewnętrznego dzieł fortecznych.

 Najważniejszymi jednak naszymi działaniami, były te związane ze sprzątnięciem i renowacją fortu. 

Odbyło się 35. zbiórek, podczas których wykonywano szereg prac, głównie porządkowych. Pod koniec roku udało się uzupełnić  rozpocząć uzupełnianie ubytków w posadzkach schronu głównego, oraz w ścianach kazamat.

Podczas sezonu letniego, fort zwiedzali liczni indywidualni turyści.

Rok 2013 był nienajgorszym okresem dla wrocławskich obiektów fortyfikacyjnych. Nie odnotowaliśmy znaczących strat w zasobie wrocławskich fortyfikacji. Wyjaśniły się także dalsze losy Schronu Piechoty nr. 1. Dla Stowarzyszenia był to okres rozwoju, ale też ciężkiej pracy.


 

Życzymy wszystkim człokom i sympatykom Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego wszystkiego dobrego w Nowym Roku - aby był jeszcze lepszy niż rok 2013.


 

"Krajobraz w służbie fortyfikacji"


 

Pod takim właśnie hasłem przewodnim, odbywała się w dniach 10 - 12 października 2013 roku, konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komisję Architektury Militarnej PKN ICOMOS, oraz Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne.

W ramach konferencji odbył się objazd studialny, podczas którego uczestnicy konferencji mogli zwiedzić kilka obiektów Twierdzy Wrocław, w tym Fort Piechoty nr 6 na Polanowicach.

Zwiedzający, czołowi specjaliści w dziedzinie fortyfikacji, byli pod pozytywnym wrażeniem przeprowadzonych dotychczas prac porządkowych.

 

konferencja

fot. Ł. Pardela


W tym miejscu, kolejny raz, składamy szczególne podziękowania tym, którzy nie przyglądali się bezczynnie, jak unikalny zabytek sztuki obronnej ulega ruinie i dewastacji, lecz poświęcając swój czas i siły, razem z nami ruszyli do pracy.


 

 

Jak to wszystko kiedyś wyglądało ?

 


Oglądając wrocławskie fortyfikacje, od wielu lat opuszczone, i dewastowane, każdy chociaż raz zadał sobie pytanie, no dobrze, ale jak to wszystko wyglądało pierwotnie ?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, dziś trzeba sięgnąć do wojskowych wytycznych dotyczących wyposażania obiektów warownych.  Nie jest to łatwa lektura, ale nawet przebrnięcie przez teksty źródłowe, nie daje wszystkich odpowiedzi. Bo w końcu - co innego model, co innego zainstalowane wyposażenie.

 

Na szczęście są miejsca gdzie do dziś można zobaczyć świetnie zachowane zabytki pruskiej architektury wojskowej, do tego w niezłym stanie. Takimi miejscami są twierdze niemieckie leżące na zachodniej granicy Cesarstwa. Wśród nich Twierdza Metz, i fort zaporowy "Feste Kaiser Wilhelm II".

 

Zobaczymy, jak to wygląda:

 

W naszym forcie brakuje dziś zrabowanej w latach 90' kraty fortecznej. Krata ta wyglądała zupełnie jak ta na zdjęciu poniżej;

krata

 

Za kratą znajduje się wejście na teren fortu, tam zaś trudny do pominięcia schron główny, niegdyś posiadający sześć drzwi prowadzących do wnętrza.

Drzwi te wyglądały tak jak poniższe (brak tylko blachy);

drzwi

 

Zanim wejdziemy do schronu, warto pochodzić po terenie - powszechnie wiadomo że największą atrakcją naszego fortu, jest betonowa pozycja strzelecka. 

 

NIE zobaczylibyśmy tam tego;

ckm

 

Cóż to takiego ? Jest to betonowe stanowisko CKM - z lewej strony znajdował się podręczny magazyn amunicji, tu stał ładowniczy i podawał taśmę do karabinu. Po środku stał strzelec, a z prawej strony kolejny członek załogi chował zużyte taśmy do skrzyń znajdujących się we wnęce.

We Wrocławiu takich budowli nie stosowano, ponieważ nie przewidywano użycia karabinów maszynowych ( o tym dalej !).

schutzsetl

 

Wygląda znajomo ? Tak to stała pozycja strzelecka, znajdująca się na czole jednego z dzieł piechoty wchodzących w skład jednej z Fest w Twierdzy Metz. Ten odcinek przeznaczono dla piechoty (dlatego też transzeia jest dość wąska).

schutzstelgross

 

Podobny, ale nie taki sam. Proszę zwrócić uwagę na szerokość transzei - tutaj w betonową pozycję strzelecką wbudowano stanowiska karabinów maszynowych, które na stanowisko trzeba było donieść.

schneke

 

Stanowisko obserwacyjne piechoty - we Wrocławiu na każdym z fortów instalowano po dwa takie stanowiska. Tutaj możemy oglądać dziesiątki egzemplarzy, na ogół zachowanych w świetnym stanie.

 

Co z wyposażeniem schronu głównego ?

 

Zwiedzając twierdze granicy zachodniej, i na to pytanie znajdziemy nie jedną odpowiedź.

 

Na przykład okna, wiadomo że były zamykane, specjalnymi żaluzjami z płyt stalowych. Tyle opis, a jak to wygląda w praktyce ?

okno

 

Na zdjęciu widzimy jeden z możliwych wariantów zamknięcia otworu okiennego, przy pomocy stalowych żaluzji.

Schron główny w każdym z wrocławskich fortów piechoty, był wentylowany. W najlepszym razie, we Wrocławiu po wentylatorach zachowały się płyty chroniące czerpnie, czy podstawy urządzeń.

luftung

 

Tak wygląda urządzenie odpowiadające za mechaniczną wentylację kazamat, korbami (lub w niektórych wersjach pojedynczą korbą) wprowadzało się w ruch, przy użyciu paska klinowego, znajdujący się przy wlocie czerpni wentylator.

 

W części kazamat wrocławskich budowli fortecznych, znajdowały się składane prycze. Prycze te wyglądały mniej więcej tak, jak na poniższym zdjęciu;

prycze

 

Oprócz prycz, stosowano także innego rodzaju wyposażenie kazamat, które mogło wyglądać dość różnie, w zależności od potrzeb, zdjęcie poniżej przedstawia jeden z wariantów;

wypo

 

U dołu widzimy składaną ławkę, wyżej stojak na karabiny, a jeszcze wyżej wygodną półkę na której żołnierz mógł postawić swoją pickelhaubę.

W użytkowaniu schronu, ważne były toalety, szczególnie w czasie walki, ale niezbędne także przy długim przebywaniu obsługi wewnątrz budowli.

klopy

 

Na zdjęciu widzimy jeden z wariantów wyposażenia latryny, niezmienny pozostawał jeden szczegół - oddzielony od pozostałych ustęp dla oficerów.

Wszystkie te pomieszczenia łączył korytarz

calosc

Oprócz tego, że korytarze we wrocławskich fortyfikacjach są węższe wyposażenie i ogólny wygląd niewiele się różniły, na prawie identycznie pomalowanych ścianach wieszano stojaki na karabiny. Kazamaty od korytarza oddzielano drewnianymi przepierzeniami.

 

 Mamy nadzieję że pewnego dnia, uda nam się przybliżyć stan Fortu 6 do stanu dzieł prezentowanych na zdjęciach.

 

Zdjęcia, S. Kolouszek, M. Adamska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat

 


 

Mamy zaszczyt poinformować, że Pan Wojciech Sowa z dniem 1 maja 2013 roku został decyzją większości Zarządu WSF, 1. Członkiem Honorowym naszego Stowarzyszenia.


 

 

 

Zdjęcie miesiąca - Styczeń


Nasz konkurs na "zdjęcie miesiąca" trwa. W styczniu bezkonkurencyjnie wygrała propozycja kolegi Samtu. Nadesłane zdjęcie przedstawia wlot czerpni powietrza, ceglanej szczeliny przeciwlotniczej z 1937 roku, znajdującej się na stacji Brochów. W tle, widoczna betonowa wieża obserwacyjna (Wieżowy Posterunek Obserwacyjny) - przeznaczona do obserwacji przeciw lotniczej, i alarmowaniu o pożarach powstałych w skutek nalotu.

Zdjęcie miesiąca stycznia

 fot. Samtu


Jak schrony piechoty mogły wyglądać wewnątrz ?


W dni dzisiejszym, członkowie naszego Stowarzyszenia, dokonywali pomiarów zachowanych wewnątrz Schronu Piechoty (Infanterie Raum 9) przy ulicy Pełczyńskiej detali.

W obiekcie zachowała się dość duża gama śladów różnego rodzaju elementów wyposażenia. W tym; mocowania prycz, montaż aparatu telefonicznego, czy fragmenty systemu wentylacyjnego. Prowadzone dzisiaj prace, mają  na celu, na razie teoretyczne odtworzenie wyglądu wnętrza schronów głównych w fortach piechoty.

Już po wstępnej konfrontacji, wyników naszych dzisiejszych prac, z zachowaną dokumentacją, pojawia się obraz kazamat fortecznych wypełnionych różnego rodzaju detalami, związanych z bytowaniem w obiektach żołnierzy...

Na publikację ostatecznych wyników - przyjdzie czas.

Fort 9

fot. kol. SamtuWesołych Świąt!


Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, życzy wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, a także wszelkim miłośnikom fortyfikacji, wesołych, rodzinnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Spełnienia marzeń, pomyślności i wielu nowych odkryć.


Konkurs na zdjęcie miesiąca Listopada rozstrzygnięty !


Wygyrwa propozycja kolegi samtu z naszego forum.

Zdjęcie przedstawia wnętrze jednej z wrocławskich szczelin przeciwlotniczych budowanych w latach 1934/5 - 1940. Obecnie obiekt jest nieco zdewastowany, schrony tego typu są niezwykle trudne do zaadaptowania - stąd pogarszający się stan techniczny tych niemych świadków dramatu ostatniej wojny.

 ZDJECIE MIESIACAPoniżej przedstawiamy małe zestawienie postepu prac na lewym skrzydle fortu.

Jak widać prace przebiegają sprawnie a ich efekty są widoczne na pierwszy rzut oka.

Tak było:

 Tak to wygląda teraz:

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy bo przed nami jeszcze dużo do zrobienia !

Więcej na temat sprzątania naszym forum :

http://www.fortwroclaw.pl/forum/index.php?topic=54.0